Årsmöte 2018

Tack för en rolig kväll med stort engagemang

Efter ett första år med många utmaningar är klubben väl rustad för att både växa och utvecklas inom Cheer. Två nya personer valdes in i styrelsen och ett antal nya arbetsgrupper skapades.

Kontaktpersoner
Ordförande: Jeremy Wyon
Arbetsgruppen och huvudtränare: Staffan Fagerlind (0733-37 11 93)
Sponsringsgruppen: Hanna Vinborg
Bidragsgruppen: Anna Sandström
Uppvisningsgruppen: Åsa Ydreborg
Tävlingsgruppen: Angelica Norén
Styrelsen: styrelsen@spartanscheer.se