Årsmöte 20/21- ny information!

Riksidrottsförbundet har kommit ut med nya riktlinjer kring hur årsmöten bör organiseras under Covid-19. Vi kan tyvärr inte genomföra den poströstning som vi tidigare annonserat.

Årsmötet kommer genomföras 2020-10-11 klockan 18:00 till 19:30. Styrelsen samt en extern ordförande kommer träffas på RF SISU i Jönköping.

Vi uppmanar så många som möjligt i föreningen att ansluta digitalt. Röstning kommer ske med hjälp av Menti och det kommer finnas möjlighet för alla att lyssna, ställa frågor och delta aktivt i mötet.

Använd följande länk för att ansluta:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjA0MjhiYzUtZmNiOC00MmQzLWIyMDEtOTcwZDQxMmQ2YWE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2287de4cde-7c25-4bb1-b8d0-f42c16fa05b5%22%2c%22Oid%22%3a%228f81aaea-1bbc-4aed-ac7c-ab14ae574900%22%7d

Om du använder en mobiltelefon så måste du först installera Microsoft Teams.

Vi kommer skicka ut mer detaljerade instruktioner innan årsmötet.

Hälsningar
Rickard Nilsson
Ordförande Spartans Cheer
rickard.nilsson@spartanscheer.se