Årsmöte 20/21- ny information!

Riksidrottsförbundet har kommit ut med nya riktlinjer kring hur årsmöten bör organiseras under Covid-19. Vi kan tyvärr inte genomföra den poströstning som vi tidigare annonserat.

Årsmötet kommer genomföras 2020-10-11 klockan 18:00 till 19:30. Styrelsen samt en extern ordförande kommer träffas på RF SISU i Jönköping.

Vi uppmanar så många som möjligt i föreningen att ansluta digitalt. Röstning kommer ske med hjälp av Menti och det kommer finnas möjlighet för alla att lyssna, ställa frågor och delta aktivt i mötet.

Använd följande länk för att ansluta:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjA0MjhiYzUtZmNiOC00MmQzLWIyMDEtOTcwZDQxMmQ2YWE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2287de4cde-7c25-4bb1-b8d0-f42c16fa05b5%22%2c%22Oid%22%3a%228f81aaea-1bbc-4aed-ac7c-ab14ae574900%22%7d

Om du använder en mobiltelefon så måste du först installera Microsoft Teams.

Vi kommer skicka ut mer detaljerade instruktioner innan årsmötet.

Hälsningar
Rickard Nilsson
Ordförande Spartans Cheer
rickard.nilsson@spartanscheer.se 

Kallelse årsmöte!

Under rådande omständigheter har styrelsen i JSC beslutat att hålla årsmötet 2020 digitalt. Det beror på att det ännu är oklart hur hösten kommer se ut och vad för restriktioner som kommer gälla för folksamlingar relaterat till COVID-19. 

Tidsplanen kommer istället att se ut på följande sätt:   

Senast 13/9 skall eventuella motioner ska vara inkomna till styrelsen@spartanscheer.se.  

Årsmöteshandlingar skickas ut 20/9 via epost till alla medlemmar samt länk till omröstningsformuläret.  

Röstningsformuläret och eventuella inlägg från medlemmar ska senast vara ifyllda 1/10. 

Årsmötet genomförs 11/10 med styrelsemedlemmarna närvarande, samt en extern oberoende ordförande. Årsmötet kommer spelas in så att medlemmar via sin dator kan följa mötet i realtid.  

Årsmötesprotokollet publiceras på Laget.se inom en vecka efter årsmötets genomförande.   

Bra att veta:   Om du av någon anledning inte kan eller vill nyttja de digitala kanalerna för årsmötet så kontakta styrelsen@spartanscheer.se  Vi skall göra vårt bästa för att årsmötet skall vara tillgängligt för alla.  Att skriva en motion är inget svårt och du behöver inte följa några krångliga regler, men försök gärna avsluta med att formulera ett förslag till beslut så blir det enklare för styrelsen att hantera motionen och ta ställning till dess innehåll.   Vi uppmuntrar också alla som vill hjälpa till i föreningen att höra av sig. Fram till årsmötet kommer vi regelbundet skicka ut korta nyhetsbrev som ett sätt att beskriva vad vi gör, hur vi arbetar, vad som hänt under året osv. Vi hoppas att det blir ett sätt att öka transparensen i föreningen, att öka förståelsen och kunskapen kring föreningsarbetet, och kanske även öka intresset till att fler engagerar sig.   

Vänliga hälsningar   

Rickard Nilsson, Ordförande Jönköping Spartans Cheer

rickard.nilsson@spartanscheer.se

JSC:s framgångar under NALC 2019!

Föreningen åkte hem från Nordic All Level Championship 2019 med tre pokaler! Athena placerade sig på silverplats i grupper Junior level 1. Nyx och Caligo tog hem en bronsplats i sina grupper Junior level 2 respektive Senior level 2.

Jnytt skrev om JSC:s framgångar. Läs artikeln här.

Juluppvisning 2019!

Lördagen den 21 december kl. 13.00 var det dags för alla våra fantastiska träningslag och tävlingslag att visa vad de lärt sig under terminen. Då var familj och vänner välkomna till Idrottshuset för en kul eftermiddag med uppvisning, fika, lotterier och testa på cheerleading.