Årsmöte 20/21- ny information!

Riksidrottsförbundet har kommit ut med nya riktlinjer kring hur årsmöten bör organiseras under Covid-19. Vi kan tyvärr inte genomföra den poströstning som vi tidigare annonserat.

Årsmötet kommer genomföras 2020-10-11 klockan 18:00 till 19:30. Styrelsen samt en extern ordförande kommer träffas på RF SISU i Jönköping.

Vi uppmanar så många som möjligt i föreningen att ansluta digitalt. Röstning kommer ske med hjälp av Menti och det kommer finnas möjlighet för alla att lyssna, ställa frågor och delta aktivt i mötet.

Använd följande länk för att ansluta:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjA0MjhiYzUtZmNiOC00MmQzLWIyMDEtOTcwZDQxMmQ2YWE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2287de4cde-7c25-4bb1-b8d0-f42c16fa05b5%22%2c%22Oid%22%3a%228f81aaea-1bbc-4aed-ac7c-ab14ae574900%22%7d

Om du använder en mobiltelefon så måste du först installera Microsoft Teams.

Vi kommer skicka ut mer detaljerade instruktioner innan årsmötet.

Hälsningar
Rickard Nilsson
Ordförande Spartans Cheer
rickard.nilsson@spartanscheer.se 

Kallelse årsmöte!

Under rådande omständigheter har styrelsen i JSC beslutat att hålla årsmötet 2020 digitalt. Det beror på att det ännu är oklart hur hösten kommer se ut och vad för restriktioner som kommer gälla för folksamlingar relaterat till COVID-19. 

Tidsplanen kommer istället att se ut på följande sätt:   

Senast 13/9 skall eventuella motioner ska vara inkomna till styrelsen@spartanscheer.se.  

Årsmöteshandlingar skickas ut 20/9 via epost till alla medlemmar samt länk till omröstningsformuläret.  

Röstningsformuläret och eventuella inlägg från medlemmar ska senast vara ifyllda 1/10. 

Årsmötet genomförs 11/10 med styrelsemedlemmarna närvarande, samt en extern oberoende ordförande. Årsmötet kommer spelas in så att medlemmar via sin dator kan följa mötet i realtid.  

Årsmötesprotokollet publiceras på Laget.se inom en vecka efter årsmötets genomförande.   

Bra att veta:   Om du av någon anledning inte kan eller vill nyttja de digitala kanalerna för årsmötet så kontakta styrelsen@spartanscheer.se  Vi skall göra vårt bästa för att årsmötet skall vara tillgängligt för alla.  Att skriva en motion är inget svårt och du behöver inte följa några krångliga regler, men försök gärna avsluta med att formulera ett förslag till beslut så blir det enklare för styrelsen att hantera motionen och ta ställning till dess innehåll.   Vi uppmuntrar också alla som vill hjälpa till i föreningen att höra av sig. Fram till årsmötet kommer vi regelbundet skicka ut korta nyhetsbrev som ett sätt att beskriva vad vi gör, hur vi arbetar, vad som hänt under året osv. Vi hoppas att det blir ett sätt att öka transparensen i föreningen, att öka förståelsen och kunskapen kring föreningsarbetet, och kanske även öka intresset till att fler engagerar sig.   

Vänliga hälsningar   

Rickard Nilsson, Ordförande Jönköping Spartans Cheer

rickard.nilsson@spartanscheer.se

JSC:s framgångar under NALC 2019!

Föreningen åkte hem från Nordic All Level Championship 2019 med tre pokaler! Athena placerade sig på silverplats i grupper Junior level 1. Nyx och Caligo tog hem en bronsplats i sina grupper Junior level 2 respektive Senior level 2.

Jnytt skrev om JSC:s framgångar. Läs artikeln här.

Juluppvisning 2019!

Lördagen den 21 december kl. 13.00 var det dags för alla våra fantastiska träningslag och tävlingslag att visa vad de lärt sig under terminen. Då var familj och vänner välkomna till Idrottshuset för en kul eftermiddag med uppvisning, fika, lotterier och testa på cheerleading.

Kallelse Årsmöte 2019/20 Jönköping Spartans Cheer

Ordförande Jeremy Wyon välkomnar alla medlemmar och presumtiva medlemmar till årsmötet 20190904 på Skt Olofsgården Strömsbergsskolan, ljungarum.

Hej och välkommen till JSCs andra årsmöte!

Vår andra säsong har passerat med fantastiska uppvisningar och fina resultat i tävlingssammanhang. Föreningen har en bra organisation med ett härligt engagemang i styrelsen och framförallt en fantastisk Head Coach Staffan Fagerlind samt otroligt duktiga och hårt arbetande ledare i samtliga av våra lag och många deltagande aktiva och föräldrar. Efter en säsong i vår nya lokal tillsammans med Xflow har vi konstaterat att det inte är den optimala föreningslokalen även om det är långt bättre än vad vi någonsin tidigare har haft tillgång till. Styrelsen arbetar vidare med att hitta vår egen lokal med optimala förhållanden. Vi kommer att redovisa våra tankar på årsmötet för att få input från samtliga medlemmar. Föreningen växer och vi har hela tiden nya förfrågningar. Väntelistan växer trots att vi tar in så många medlemmar vi kan. Det som hindrar oss från att växa snabbare är svårigheten att få tag på fler duktiga och engagerade ledare. Vi behöver all hjälp vi kan få både med verksamheten och hjälp med att dra in pengar/bidrag/ sponsring. Det är nu angeläget att så många medlemmar som möjligt engagerar sig i föreningens verksamhet! Ett första steg kan vara att delta på:

Jönköping Spartans Cheers tredje årsmöte
Tid: 18:00 – 20:00
Plats: Skt Olofsgården, Strömsbergsskolan, Ljungarum
Hasselvägen 27

Dagordning hittar ni här:
Dagordning Årsmöte 190904

Alla medlemmar är välkomna, medlemskap kan även tecknas på plats.

Varmt välkomna! Vi ses där!
Vänliga hälsningar
Styrelsen

JSC i SVT: Cheerleading på uppvisning i Jönköping

”Intresset för cheerleading har ökat kraftig de senaste åren. I Jönköpings Spartans Cheer finns idag över hundra aktiva och just nu står flera barn i kö för att få börja träna.
– Vi har så kul tillsammans, just att man får kombinera gymnastik, dans, stunt och hopp. Det är så många olika saker i en sport, säger Manda Lindekrantz som är både aktiv och tränare i Jönköping Spartans Cheer…” 

Se videon och läs hela artikeln här

Nya lag för säsongen 19/20

Nya Lag

Vi håller för fullt på med att sätta ihop nya tränings- och tävlingslag. Mer information kommer skickas ut via laget.se och epost. För eventuella frågor kontakta endast huvudtränare Staffan Fagerlind (0733-37 11 93). Vi ber er att inte ställa frågor till tränarna eftersom de inte ansvarar för sammansättningen av lagen.