Kallelse Årsmöte 2019/20 Jönköping Spartans Cheer

Ordförande Jeremy Wyon välkomnar alla medlemmar och presumtiva medlemmar till årsmötet 20190904 på Skt Olofsgården Strömsbergsskolan, ljungarum.

Hej och välkommen till JSCs andra årsmöte!

Vår andra säsong har passerat med fantastiska uppvisningar och fina resultat i tävlingssammanhang. Föreningen har en bra organisation med ett härligt engagemang i styrelsen och framförallt en fantastisk Head Coach Staffan Fagerlind samt otroligt duktiga och hårt arbetande ledare i samtliga av våra lag och många deltagande aktiva och föräldrar. Efter en säsong i vår nya lokal tillsammans med Xflow har vi konstaterat att det inte är den optimala föreningslokalen även om det är långt bättre än vad vi någonsin tidigare har haft tillgång till. Styrelsen arbetar vidare med att hitta vår egen lokal med optimala förhållanden. Vi kommer att redovisa våra tankar på årsmötet för att få input från samtliga medlemmar. Föreningen växer och vi har hela tiden nya förfrågningar. Väntelistan växer trots att vi tar in så många medlemmar vi kan. Det som hindrar oss från att växa snabbare är svårigheten att få tag på fler duktiga och engagerade ledare. Vi behöver all hjälp vi kan få både med verksamheten och hjälp med att dra in pengar/bidrag/ sponsring. Det är nu angeläget att så många medlemmar som möjligt engagerar sig i föreningens verksamhet! Ett första steg kan vara att delta på:

Jönköping Spartans Cheers tredje årsmöte
Tid: 18:00 – 20:00
Plats: Skt Olofsgården, Strömsbergsskolan, Ljungarum
Hasselvägen 27

Dagordning hittar ni här:
Dagordning Årsmöte 190904

Alla medlemmar är välkomna, medlemskap kan även tecknas på plats.

Varmt välkomna! Vi ses där!
Vänliga hälsningar
Styrelsen

JSC i SVT: Cheerleading på uppvisning i Jönköping

”Intresset för cheerleading har ökat kraftig de senaste åren. I Jönköpings Spartans Cheer finns idag över hundra aktiva och just nu står flera barn i kö för att få börja träna.
– Vi har så kul tillsammans, just att man får kombinera gymnastik, dans, stunt och hopp. Det är så många olika saker i en sport, säger Manda Lindekrantz som är både aktiv och tränare i Jönköping Spartans Cheer…” 

Se videon och läs hela artikeln här

Nya lag för säsongen 19/20

Nya Lag

Vi håller för fullt på med att sätta ihop nya tränings- och tävlingslag. Mer information kommer skickas ut via laget.se och epost. För eventuella frågor kontakta endast huvudtränare Staffan Fagerlind (0733-37 11 93). Vi ber er att inte ställa frågor till tränarna eftersom de inte ansvarar för sammansättningen av lagen.

Tryout inför säsongen 2019-2020!

För dig som ännu inte är medlem i Jönköping Spartans Cheer:

JSC Tryout

Måndagen 13/5 klockan 18:00-20:00, kommer vi hålla Tryout för icke medlemmar i Jönköping Spartans Cheer.

Det kommer vara Tryout för både Level 1 och Level 2.

Anmäl er senast 8/5!
Med namn, födelseår, mobilnummer, mailadress samt nuvarande förening
till info@spartanscheer.se och invänta bekräftelse genom svar på mail.

JSC i Jnytt: Julshow med cheerleading

”Under söndagen höll Jönköping spartans cheer en julshow i Idrottshuset i Jönköping. Cirka 100 personer deltog i uppvisningen inför en stor publik.
– Det här är ett jättebra tillfälle för våra utövare att visa vår verksamhet och vad det innebär. Cheerleading är en sport som växer. Vi har jättemånga tjejer som är med och är aktiva, men bara en kille. Vi ser gärna att vi får in fler killar, berättar Marcus Anefur, kassör i föreningen.”…

Läs hela artikeln här

Invigning på Ljungarum

Äntligen flyttar vi in i vår nya hall

Söndagen den 23 september invigde vi vår nya lokal tillsammans med xFlow på ljungarum.

Tidigare har vi tränat I ett flertal olika lokaler runt om i Jönköping både med och utan vår cheermatta. Nu äntligen har vi 12x14m av mattan på plats I en egen lokal och vi behöver varken rulla eller flytta mattorna varje träning.

Årsmöte 2018

Tack för en rolig kväll med stort engagemang

Efter ett första år med många utmaningar är klubben väl rustad för att både växa och utvecklas inom Cheer. Två nya personer valdes in i styrelsen och ett antal nya arbetsgrupper skapades.

Kontaktpersoner
Ordförande: Jeremy Wyon
Arbetsgruppen och huvudtränare: Staffan Fagerlind (0733-37 11 93)
Sponsringsgruppen: Hanna Vinborg
Bidragsgruppen: Anna Sandström
Uppvisningsgruppen: Åsa Ydreborg
Tävlingsgruppen: Angelica Norén
Styrelsen: styrelsen@spartanscheer.se

Värdegrund Jönköping Spartans Cheer

BAKGRUND

Jönköping Spartans Cheer (JSC) bildades 2017 och har cirka 110 aktiva medlemmar. Det finns ett stort intresse för att träna cheerleading vilket gör att föreningen växer. Vi tillhör Svenska Cheerleadingförbundet och är även medlemmar i Svenska Gymnastikförbundet. Föreningens utövare är indelade i tre tävlingslag och tre träningslag. Trots att JSC är en ung förening kan tävlingslagen stoltsera med finaresultat från tävlingar och ambitionerna för framtiden är höga. Till JSC är alla välkomna och det viktigaste för föreningen är att alla trivs, utvecklas och har roligt!

VISION

Vår vision går hand i hand med Svensk Idrotts strategi om en mer nyfiken, välkomnande och utvecklande idrott. Vår vision beslutas av styrelsen och ger den övergripande riktningen för föreningens utveckling.

Vi bidrar till unga tjejers och killars välmående genom att erbjuda tillhörighet i en förening som fokuserar på hälsa, gemenskap och utveckling i en miljö som är trygg och välkomnande för alla, oavsett bakgrund.

RIKTLINJER OCH REGLER

Riktlinjerna är en vägledning i alla aktiviteter och hjälper oss att nå vår vision.
• Vi har en professionell inställning och strävar efter att lära oss mer.
• Vi visar respekt och förståelse för varandra.
• Vi är välkomnande, omtänksamma och berömmer varandra.
• Vi vågar testa nytt och är innovativa.
• Vi visar entusiasm och delar inspiration.
• Vi tillämpar föreningsdemokratin som innebär att alla medlemmars röst har lika värde.

Reglerna gäller både utövare, tränare och föräldrar och ska bidra till utveckling och en trygg miljö.
• Jag sköter mina uppdrag i föreningen med en positiv attityd.
• Jag följer de säkerhetsföreskrifter som finns om att aldrig träna stunts utanför träningen.
• Jag följer de regler som gäller i den lokal jag vistas i.
• Jag använder ett vårdat språk och tänker på hur jag uttrycker mig.
• Jag arbetar för nolltolerans mot mobbing, kränkning, utanförskap och diskriminering.
• Jag agerar om jag ser att någon bryter mot reglerna.
• Jag lyssnar på ledarna och följer föreningens och lagets regler.
• Jag ställer frågor om jag tycker något är konstigt eller oklart.
• Jag agerar alltid som en god ambassadör för föreningen.

KOMMUNIKATIONSPOLICY

Kommunikationspolicyn bidrar till att stödja vår vision, riktlinjer och regler. Den hjälper oss också att ha ett samspelt agerande i kommunikationsfrågor. All vår kommunikation ska präglas av:
• Öppenhet
Vi tycker att vår verksamhet gynnas av en öppen kommunikation. Vi välkomnar synpunkter och förslag från våra medlemmar och andra intressenter. Vi väljer också att informera på ett transparent sätt.
• Delaktighet
Vi tror att delaktighet skapar engagemang, och uppmuntrar därför både styrelse, tränare, utövare och föräldrar att involvera sig i kommunikationen. Delaktighet innebär även ansvar att ta del av den information som ges.
• Tydlighet
Vi tycker det är viktigt att alla förstår informationen och använder därför ett enkelt språk i vår kommunikation. När vi använder begrepp som är unika för sporten förklarar vi begreppen.
• Relevans
Vi vet att olika målgrupper behöver informeras på olika sätt. Vår information såväl internt som externt ska vara saklig, aktuell, korrekt och relevant för sina mottagare.

Våra primära målgrupper är utövare, föräldrar och samarbetspartners. Våra primära kommunikationskanaler är vår hemsida, facebook, instagram, laget.se, samt mejl. Vilken kanal vi använder oss av beror på vilken målgruppen är och vilket budskap vi vill nå ut med.

Varje gång någon använder föreningens logotyp eller namn bidrar det till en bild av vår förening. Tänk på att bara använda vår logotyp när föreningen är avsändare och vårt namn i sammanhang som uppfyller våra riktlinjer och regler.

SAMARBETSPARTNERS

JSC är en ung och växande förening som drivs med ideella krafter och är i behov av samarbetspartners. Vi välkomnar företag och organisationer från olika branscher som vill stödja vår verksamhet. Dock avböjer vi erbjudanden från företag vars verksamhet eller produkter tydligt avviker från vår vision.

Ladda ner som pdf