Kallelse årsmöte!

Under rådande omständigheter har styrelsen i JSC beslutat att hålla årsmötet 2020 digitalt. Det beror på att det ännu är oklart hur hösten kommer se ut och vad för restriktioner som kommer gälla för folksamlingar relaterat till COVID-19. 

Tidsplanen kommer istället att se ut på följande sätt:   

Senast 13/9 skall eventuella motioner ska vara inkomna till styrelsen@spartanscheer.se.  

Årsmöteshandlingar skickas ut 20/9 via epost till alla medlemmar samt länk till omröstningsformuläret.  

Röstningsformuläret och eventuella inlägg från medlemmar ska senast vara ifyllda 1/10. 

Årsmötet genomförs 11/10 med styrelsemedlemmarna närvarande, samt en extern oberoende ordförande. Årsmötet kommer spelas in så att medlemmar via sin dator kan följa mötet i realtid.  

Årsmötesprotokollet publiceras på Laget.se inom en vecka efter årsmötets genomförande.   

Bra att veta:   Om du av någon anledning inte kan eller vill nyttja de digitala kanalerna för årsmötet så kontakta styrelsen@spartanscheer.se  Vi skall göra vårt bästa för att årsmötet skall vara tillgängligt för alla.  Att skriva en motion är inget svårt och du behöver inte följa några krångliga regler, men försök gärna avsluta med att formulera ett förslag till beslut så blir det enklare för styrelsen att hantera motionen och ta ställning till dess innehåll.   Vi uppmuntrar också alla som vill hjälpa till i föreningen att höra av sig. Fram till årsmötet kommer vi regelbundet skicka ut korta nyhetsbrev som ett sätt att beskriva vad vi gör, hur vi arbetar, vad som hänt under året osv. Vi hoppas att det blir ett sätt att öka transparensen i föreningen, att öka förståelsen och kunskapen kring föreningsarbetet, och kanske även öka intresset till att fler engagerar sig.   

Vänliga hälsningar   

Rickard Nilsson, Ordförande Jönköping Spartans Cheer

rickard.nilsson@spartanscheer.se